IQRC pre kancelárie a priemysel

IQRC pre kancelárie a priemysel. iVykurovanie.sk

IQRC PRE ADMINISTRATÍVNE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

Vykurovanie podľa pracovnej doby zamestancov

  • Regulovanie teploty v kanceláriách a prevádzkach podľa pracovnej doby zamestnancov
  • Monitorovanie aktuálnych teplôt v celej budove
  • Centrálne ovládanie regulácie vykurovania cez PC a softvér IQRC. Aj vzdialene - prostredníctvom internetu.
  • Nastavenie požadovaných teplôt pre kancelárie, chodby, zasadačky individuálne, s prihliadnutím na odporúčané hygienické normy.
  • Zamestnanci v kancelárii majú možnosť dočasne si zmeniť centrálne nastavenú teplotu prostredníctvom regulačnej jednotky. Závisí len na správcovi systému IQRC, či to umožní a v akom rozsahu.

Bezdrôtový systém IQRC zabezpečuje správcom administratívnych a priemyselných budov možnosť regulovať teplotu kancelárií a prevádzok na základe pracovnej doby. Centrálny systém regulácie vykurovania umožní nastavovať požadované teploty pre všetky miestnosti, osadené prvkami IQRC. Napr. 22°C v pracovnej dobe, 19°C po pracovnej dobe, v noci, cez víkend. Pre každú miestnosť individuálne – iná teplota, iný deň v týždni, iná pracovná doba a pod. Poskytuje zároveň nepretržité monitorovanie aktuálnych teplôt v celej budove, vrátane ukladania histórie.  

Spracovaním zozbieraných údajov môže majiteľ administratívnej budovy alebo firmy počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom. Zároveň môže kontrolovať, či správca systému efektívne využíva potenciál IQRC na zabezpečenie úspornej prevádzky.