IQRC pre nemocnice, polikliniky

Zónová regulácia IQRC pre nemocničné zariadenia. iVykurovanie.sk

IQRC PRE NEMOCNICE A POLIKLINIKY

Vykurovanie podľa ordinačných hodín a obsadenosti izeb

  • Regulovanie teploty v ordináciách, vyšetrovniach a čakárňach na základe ordinačných hodín; v nemocničných izbách podľa obsadenia pacientmi
  • Monitorovanie aktuálnych teplôt v celej budove
  • Centrálne ovládanie regulácie vykurovania cez PC a softvér IQRC. Aj vzdialene - prostredníctvom internetu
  • Nastavenie požadovaných teplôt individuálne pre jednotlivé priestory podľa spôsobu ich využitia a hygienických noriem
  • Lekár, alebo sestra má možnosť dočasne si zmeniť centrálne nastavenú teplotu prostredníctvom bezdrôtového termostatu, ak im to správca systému umožní a v akom rozsahu

IQRC zabezpečuje správcom nemocníc a polikliník  možnosť regulovať teploty v ordináciách, vyšetrovniach a čakárňach, na základe ordinačných hodín, prípadne v izbách podľa obsadenia pacientami. Okrem výhod, plynúcich z centrálneho nastavovania časovo-teplotných režimov pre každú miestnosť individuálne, poskytuje zavedenie systému aj možnosti nepretržitého monitorovania aktuálnych teplôt v celej budove. 

Údaje o dosiahnutých a nastavených teplotách v jednotlivých miestnostiach sa ukladajú v centrálnej riadiacej jednotke. Spracovaním zozbieraných údajov môže správca budovy počas sledovaného obdobia získať cenné informácie o hospodárení s teplom.