Riešenia IQRC

IQRC pre školy

Vykurovanie podľa rozvrhu hodín

 • Vykurujú sa len triedy, v ktorých je vyučovanie
 • Systém si presne vypočíta, kedy má začať kúriť – nezačne kúriť o ôsmej, ale vykúri miestnosti „na ôsmu"
 • Vedenie školy má presné informácie o teplote každej triedy, kabinetu
 • Návratnosť investície do systému IQRC sa vďaka úsporám pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky.

 

IQRC pre nemocnice, polikliniky

Vykurovanie podľa ordinačných hodín a obsadenosti izeb

 • Regulovanie teploty v ordináciách, vyšetrovniach a čakárňach na základe ordinačných hodín; v nemocničných izbách podľa obsadenia pacientmi
 • Monitorovanie aktuálnych teplôt v celej budove
 • Návratnosť investície do systému IQRC sa vďaka úsporám pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky

 

IQRC pre hotely, penzióny, internáty

Vykurovanie podľa rezervácie izieb

 • Vykurovanie miestností podľa obsadenosti
 • Možnosť úpravy teploty hosťami v povolenom rozsahu a čase
 • Monitorovanie aktuálnych teplôt v celej budove
 • Návratnosť investície do systému IQRC sa vďaka úsporám pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky.

Administratívne a priemyselné budovy

Vykurovanie podľa pracovnej doby zamestancov

 • Regulovanie teplôt v kanceláriách a prevádzkach podľa pracovnej doby zamestnancov
 • Možnosť nastavenia teploty pre každú kanceláriu a prevádzku samostatne
 • Monitorovanie aktuálnych teplôt v celej budove
 • Návratnosť investície do systému IQRC sa vďaka úsporám pohybuje v časovom rozpätí 2 až 4 roky.

IQRC pre domy, byty

Vykurovanie podľa Vašej prítomnosti v dome

 • Regulovanie teploty v miestnostiach podľa prítomnosti jednotlivých členov rodiny
 • Monitorovanie aktuálnych teplôt v celom dome/byte
 • Centrálne ovládanie regulácie vykurovania cez PC a softvér. Aj diaľkovo cez internet.
 • Nastavenie požadovaných teplôt pre izby, chodby a kúpeľne individuálne
 • Rodinní príslušníci majú možnosť dočasne si zmeniť centrálne nastavenú teplotu prostredníctvom bezdrôtového termostatu