IQRC pre školy

IQRC zónová regulácia pre školy. iVykurovanie.sk

IQRC PRE ŠKOLY

Vykurovanie podľa rozvrhu hodín

  • Vykurujú sa len triedy, v ktorých je vyučovanie, ostatné miestnosti "temperujú"
  • Systém si presne vypočíta, kedy má začať kúriť – nezačne kúriť o ôsmej, ale vykúri miestnosti „na ôsmu"
  • Vedenie školy má presné informácie o aktuálnej teplote miestností
  • Centrálne ovládanie regulácie vykurovania cez PC a softvér IQRC. Aj vzdialene - prostredníctvom internetu.
  • Individuálne nastavenie teplôt jednotlivých miestností podľa školského rozvrhu a hygienických noriem
  • Učiteľ má možnosť dočasne si zmeniť centrálne nastavenú teplotu prostredníctvom regulačnej jednotky

Príklad: Trieda 1.A má vyučovanie od 8.00 do 14.00, 2.B do 15.30, v jedálni sú žiaci len medzi 11.00 – 13.00 a po 15.00 družina. Systém IQRC zabezpečí vykurovanie len v tomto čase pre každú miestnosť individuálne. To isté učebne, zborovne, kabinety, telocvičňa. Vyučovací rozvrh je tým povýšený na program systému. Bežné systémy začnú „kúriť" o 8.00, IQRC optimálny štart vykúri triedu „na 8.00 hod". 

Údaje o dosiahnutých a nastavených teplotách v jednotlivých miestnostiach sa ukladajú v centrálnej riadiacej jednotke. Spracovaním zozbieraných údajov môže riaditeľ školy získať cenné informácie o hospodárení s teplom.