Súčasti systému IQRC

 

Systém IQRC pozostáva z troch hlavných komponentov: Riadiaca jednotka, regulačná jednotka - bezdrôtový termostat a bezdrôtová termostatická hlavica. Do každej miestnosti (zóny) je umiestnený termostat, ktorý slúži na pokrytie budovy bezdrôtovým signálom – pripája sa na ďalšie termostaty a tým vytvorí živú sieť. Na každý radiátor s termostatickým ventilom sa nainštaluje bezdrôtová hlavica, ktorá komunikuje s termostatom, riadi sa podľa programu. Systém zastrešuje riadiaca jednotka, s ktorou komunikujú termostaty a cez ne hlavice.

V prípade elektrického vykurovania bezdrôtový termostat spína pripojený radiátor, alebo podlahovú vykurovaciu rohož.


Centrálna riadiaca jednotka IQ-24GW

Riadiaca jednotka IQRC. iVykurovanie.skZabezpečuje bezdrôtovú distribúciu nastavených vykurovacích režimov a ostatných parametrov do jednotlivých miestností. Riadi činnosť termostatických hlavíc, regulátorov, teplotných snímačov a ostatných bezdrôtových prvkov systému IQRC. Vďaka obojsmernej komunikácii zbiera požadované informácie o aktuálnom stave a funkčnosti celého systému. Tieto sú správcovi k dispozícii aj spätne.

Systém dokáže bezdrôtovo obsluhovať 660 zariadení IQRC. PC nie je k ďalšej prevádzke systému potrebné. 

 

Rozmery  138 x 110 x 35 mm 
Napájanie  230 V, Sieťový adaptér 6V
Frekvencia  2,4 GHz
Výkon rádiového modulu  100 mW
Komunikačné rozhranie   USB, ETHERNET
Spotreba   max 1,5 W

Softvér IQRC


Softvér IQRC. iVykurovanie.skSoftvér IQRC spoločne s centrálnou riadiacou jednotkou slúži k riadeniu bezdrôtového systému na reguláciu vykurovania. Je určený pre operačné systémy Microsoft Windows XP, Vista a Win7,8,10. Užívateľské rozhranie a pomoc sú vo viacerých jazykových verziách.

V programe IQRC je možné vytvoriť individuálny týždenný program pre každú miestnosť s možnosťou nastavenia 6 časových úsekov a rovnakého počtu teplôt na každý deň. Jeho využitím sa pre regulovaný objekt zabezpečí správna teplota na správnom mieste, v správny čas.

 


Bezdrôtový termostat - regulačná jednotka IQ-24RC

Bezdrôtový termostat IQRC-regulačná jednotka IQ-24RC. iVykurovanie.skRegulačná jednotka je bezdrôtovo riadená z centrálnej riadiacej jednotky. Pri vhodnom umiestnení zabezpečuje meranie priestorovej teploty v miestnosti. Na základe výsledkov meraní ovláda prostredníctvom hlavíc IQ24TH termostatické ventily a reguluje teplotu miestnosti podľa požiadavky. Rovnako dokáže spínať elektrické vykurovacie teleso. Je vybavená LCD displejom, ktorý poskytuje informácie o aktuálnom programe, nastavenej a skutočnej teplote. Má ovládacie prvky, ktorými je možné v miestnosti meniť centrálne nastavenú teplotu podľa aktuálnej potreby, ak to správca systému umožní. 

Okrem regulačnej funkcie je využívaná aj na prenos dát medzi jednotlivými prvkami IQRC.


Rozmery  98 x 78 x 22 mm 
Displej LCD (40 x 40 mm)
Podsvietenie/farba
Áno / Jantárová
Napájacie napätie
230 V
Frekvencia   2,4 GHz
Spotreba   max 1W

Bezdrôtová hlavica na termostatický ventil IQ-24TH

Bezdrôtová hlavica IQRC na termostatický ventil IQ-24TH. iVykurovanie.sk

Hlavnou úlohou batériami napájanej hlavice je regulovanie teploty miestnosti, ktorú vykonáva proporcionálnym otváraním a zatváraním termostatického ventilu na teplovodnom radiátore.Termostatická hlavica je  programovaná a bezdrôtovo riadená z centrálnej riadiacej jednotky  prostredníctvom bezdrôtovej regulačnej jednotky IQ24 RC.

Má pripojovací závit M30x1,5mm, ktorý využíva väčšina výrobcov termostatických ventilov, pomocou adaptérov je hlavicu možné inštalovať aj na iný rozmer závitu termostatických ventilov.

Technické riešenie hlavice je predmetom patentovej ochrany.

Rozmery   47 x 75 x 65 mm
Pripojovací závit   M30 x 1,5 mm
Typ regulácie   ON-OFF / PID
Citlivosť snímača   0,1 °C
Regulačný rozsah   7 - 30 °C
Batéria  2 x 3,6 V AA
Životnosť batérií  1-2 roky
Frekvencia  2,4 GHz
Kalibrácia teplotného čidla   Áno

Bezdrôtový snímač teploty IQRC

Bezdrôtový snímač teploty IQRC. iVykurovanie.skSnímač teploty meria priestorovú teplotu na referenčnom mieste v miestnosti. Je vhodný do zón, kde nie je potrebné manuálne ovládanie, v kombinácii s regulačnou jednotkou.

Rozmery  70 x 70 x 25 mm
Napájanie  Batéria 3,6 V
Životnosť batérie
 5 rokov
 Rozsah merania teploty  - 40 až + 85 °C
 Výkon rádiového modulu  1 mW
 Presnosť merania teploty  +/- 0,1 °C (po kalibrácii)

Repeater - zosilňovač signálu IQRC

Repeater zosilňovač signálu IQRC. iVykurovanie.skZariadenie predlžuje dosah bezdrôtového signálu a sprostredkováva bezdrôtový prenos dát medzi riadiacou jednotkou a ostatnými prvkami systému IQRC. Routre umožňujú integráciu veľkého počtu IQRC prvkov do jedného systému. Vďaka tomu je možné použiť systém IQRC aj v rozľahlých objektoch.

Rozmery   98 x 78 x 22 mm
Displej 
 Nie
Napájanie   230 V
Výkon rádiového modulu   100 mW
 Frekvencia  2,4 Ghz
 Spotreba  max 1 W